fredag den 4. december 2015

Retsforbehold-valget....dagen derpå......Så er folkeafstemningen om Retsforbeholdene overstået og Landsresultatet blev et rimeligt klart nej.
53,1 % stemte nej og 46,9 % stemte Ja. Stemmedeltagelsen var heldigvis 72 %.

For min egen kommunes vedkommende, så blev resultatet 56,3  % Nej og 43,7 % Ja og med en stemmeprocent på 70,1 %; altså et kraftigere Nej i forhold til landsresultatet.

Jeg synes det har været en meget mudret og dårlig valgkamp. Partier fra de 2 blokke har været blandet rundt og peget på henholdsvis det ene eller det andet. Altså ikke den sædvanlige blok med alle borgerlige partier samlet på den ene fløj og alle socialistiske partier samlet på den anden fløj. Alene det har det gjort det mudret og svært at gennemskue for vælgerne, hvad de skulle stemme

Der var 22 sagsakter at skulle tage stilling til, men stort set hele "snakken" har gået på deltagelsen i politisamarbejdet Europol; hvis vi ikke kom med i Europol så fik de pædofile frit slag og omvendt ville den rumænske dommer kunne kræve den danske turists hjem ransaget og turisten udleveret til retsforfølgelse på grund af en trafikbøde......og andre "fremragende" eksempler.......suk. Altså mærkelige ekstreme eksempler på virkningen af et nej eller et ja...... og dermed ingen klar oplysning/udmelding om hvad vi skulle stemme om og dermed usikkerhed hos vælgerne.Jeg synes ikke nogen af Partierne har gjort det godt. Det har nærmest været skræmmekampagner, der har været smidt på bordet og ud til folket at tage stilling til.

En af de værste ting ved valgkampen har været valget af tidspunkt: Vi havde et Folketingsvalg sent på foråret og der gik over en måned før end en regering - ovenikøbet en ren Venstre-mindretals regering - blev præsenteret og derfra gik det så nærmest lige over i Finanslovsforhandlinger med udmeldinger om kraftige besparelser og nedskæringer herunder det for kommunerne så vigtige såkaldte Omprioriteringsbidrag. Alle disse ting, nedskæringer og besparelser og Omprioriteringsbidrag og velfærdsnedgang og miljøforringelser, har simpelthen været i fokus for såvel Folketingspartierne som for Regions- og kommunalpolitikere og især i medierne og for at det så ikke skal være løgn, så kom hele Flygtningekrisen oveni som også stjal Fokus.

Derfor har valgkampagnen omkring EU-retsforbeholdene været overset/under-prioriteret og derfor burde valget  - på grund af den ny regering og de årlige Finanslovsforhandlinger - have været udskudt til foråret, så oplysningen om alle EU-sagsakterne kunne have grundig og veloplyst.

I bund og grund mener jeg, at resultatet, hvad enten man kan lide det eller ej, er vore politikeres skyld; de har ganske enkelt ikke været dygtige nok til at formidle hvad det hele ganske enkelt har gået ud på. Jeg tror også, at der har været vælgere - ud fra nøjagtig samme begrundelse - har stemt ja og andre nej. Også frygt....altså en form for ukendskab og uviden - kan f.eks. have fået visse vælgere til at have stemt nej, ud fra devisen om at man "ved" hvad man har og ikke ved man får ved et ja.

Nedenstående tegning viser nok meget godt, hvordan afstemningen hos en del vælgere har foregået:


Nu forestår så en masse afklaringer om hvordan Danmarks situation er i forhold til EU. Er den uforandret ? Eller skal Danmark virkelig til at (gen-)forhandle det eksisterende tilhørsforhold/rets-forbehold ? Eller hvad ?

Måske skal vi simpelthen tage diskussionen om hvad vi vil i/med EU og få afklaret dette. Allerede nu, er der nogen kommentatorer der siger, at vores afstemning i går vil få betydning for den afstemning der skal foregå i Storbritannien næste år, idet Premierminister David Cameron under sidste valgkamp lovede at briterne skulle have en afstemning om netop DERES tilhørsforhold til EU.

Tjah......det var lidt små-filosofferen her fra morgenstunden dagen derpå...

Ingen kommentarer:

Send en kommentar