Krigen 1864

Inge Adriansen og Jens Ole Christensen: Anden Slesvigske krig - 1864.
Redaktion Finn Askgaard: Fregatten Jylland - fra orlogsværft til museumsdok.
Benno Blæsild: Krigen på havet (1864).
Sune Wadskjær Nielsen: Det Danske Rytteri 1848 og 1864.
Tom Buk-Swienty: Kaptajn Dinesen - til døden os skiller. (2.del).
Tom Buk-Swienty: Kaptajn Dinesen - Ild og blod.(1.del).
Tom Buk-Swienty: 1864 i billeder.
Tom Buk-Swienty: Slaget ved Dybbøl.
Tom Buk-Swienty: Dommedag Als. 29. Juni 1864.
Wilhelm Dinesen: Fra Vest til Øst. Syv skitser fra Ottende Brigade.
H.H.Holden Jensen: Kampen ved Skanse V den 18. April 1864 - som oplevet af 3 der deltog.
Lars Lindeberg: De så det ske - Krigen 1864.
Lars Lindeberg: I lære som landsoldat.
Tøjhusmuseets bog om 1864. Våben og uniformer.
Rolf Christensen og Anders D.Henriksen: På forpost ved Dybbøl i krigen 1864.
Erik Ingemann Sørensen: 1864 - En guide i krigens fodspor...
Marius Hedemann: Fra front og kantonnement i 1864. Breve fra kaptajn Marius Hedemann til hans hustru. Udgivet af Det Kongelige Garnisonsbibliotek.
Niels Elsborg: Krigen 1864. Dagbogsoptegnelser af Lieutenant V. Fabricius m.m.
Magne Lund og Preben Strange: Fra Altona til Dybbøl - midtjyske soldater i krigen 1864.
Claes Johansen, Dødsfælden Dannevirke.


Officiel rapport; Bemærkninger om det Danske Artillerie samt dets deltagelse i Krigen 1864. Af Major  H. de Jonquières, Major i Det Kongelige Artillerie. I Commission hos C.A.Reitzel 1865.


Egon Eriksen og Ole L. Frantzen: Dansk artilleri i Napoleonstiden.

(meget lidt haves om 1. Slesvigske Krig 1848-50 som f.eks. Inge Adriansen og Jens Ole Christensens: Første Slesvigske krig 1848-1851)Opdateret 15.08.2017.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar