onsdag den 7. september 2011

Kolle Kolle - temadag.

Idag var hele min afdeling - Socialafdelingen - på Teamadag på KolleKolle Konferencehotel, som er beliggende ved Furesøen.
Min afdeling består jo af 3 dele; nemlig et Pensions-team som jeg sidder i (alt omkring Folke- og Førtidspension samt Boligydelse/sikring til disse 2 grupper), et Kontanthjælps-Team og et Barsels- og Sygedagpenge-team. Som det måske er nogen af jer bekendt, så har regeringen i sin visdom barslet med den fantastiske ide, at samle alt vedr. pensioner, boligydelse- og boligsikring, barselsdagpenge samt div.børnefamilieydelser (bidrag etc.) i 5 landsdækkende Centre beliggende i Hillerød, Vordingborg, Haderslev, Holstebro og Brønderslev. Dette betyder, at stort set alle ansatte i de 98 danske kommuner, der arbejder med disse områder, nu skal statsansættes i et af de 5 centre i en ny organisation kaldet Udbetaling Danmark som hører under ATP. Og det betyder også, at ingen borgere fremover kan komme på rådhusene i deres egen kommune og få ordnet nogen af de pågældende ting mere. Det er elektronisk eller telefonisk henvendelse til de 5 Centre. Folkepensionist fru Olsen på 80 år skal altså anskaffe sig en PC eller ringe (De er nu nr. 148 i køen....) for at få forklaret dette eller hint. Stort set. Dette træder i kraft fra Januar 2013.

Men altså, indtil videre er jeg sluppet ramt forbi, da jeg skal blive tilbage og indgå i "resterne" af Socialafdelingen; Kontanthjælp og sygedagpenge.

Temadagen var så for at få klaring på hvordan vi fremover skal organisere os.
Her ses et par af kollegerne diskutere emner ved tavlen. Vi var nedsat i 3 grupper og alle arbejdsopgaver var kastet op i luften for at blive endevendt og delt ud i kommende teams's.  Faktiskt gik det udmærket med det.
På tavlen bagved en del af gruppen her, ses bare en brøkdel af de arbejdsopgaver vi har og som der blev jongleret med.

Men dagen gik godt og maden var forrygende deroppe på KolleKolle.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar