lørdag den 15. juni 2013

Arbejdslørdag.....

Vores Grundejerforening havde for nogen tid siden indkaldt til "Arbejdsweekend" (kun 1 dag) i dag. I vores vedtægter står der, at hvert medlem/grundejer er forpligtet til at stille arbejdskraft til rådighed for fælles ting 1 gang om året. Dette var vores første arrangement af denne art - vi er jo trods alt ikke mere end knap 4 år gammel som Grundejerforening (jeg var kasserer indtil April i år). Vi er ovenikøbet kun 30 husstande/grundejere/boliger i foreningen så vi er en lille en.

Nuvel - jeg var spændt på hvormange der mødte op her kl. 9 i morges og blev glædeligt overrasket; vi var vel 21 personer og det repræsenterede vel godt halvdelen af medlemmerne....hvorfor de andre ikke kom ved jeg ikke, men sådan plejer det jo at være ved sådanne ting....desværre.

Vores arbejde var at male trævæggen omkring vor containerplads som indeholder 8 husholdningsaffaldscontainere, 3 pap affaldscontainere, 1 container til haveaffald, 1 flaske container og 1 papiraffaldscontainer samt plads til lidt storskrald. Dertil også et andet træ-plankeværk indtil nogen nabogrunde samt foretage planteringer på nogen fællesarealer. Hertil var indkøbt ca. 12 store Rhododendron-buske (pænt store) og ca. 8 Syren-buske og 9 Blå-regnsbuske/træer. Derudover var der trailer fyldy med ca. 20 kampe-sten a 75 x 100 cm der skulle placeres hist og her.

Der var straks 12 personer der gik igang med beplantningerne; der skulle graves pæne huller og plantes og lægges kampesten og overskydende jord køres væk. Resten af os gik igang med først at male containerpladsen.

Vejret var jo godt og arbejdet skred forbavsende hurtigt frem. Omkring kl.13 tiden var alle beplantninger foretaget, containerpladsen malet og kampe-sten lagt. Vi manglede så bare det meget lange træ-plankeværk. Efter frokost mødtes vi vel en 15 stykker (der var jo små-børnsforældre imellem de fremmødte om morgenen og der var naturligt nok lidt fra-fald) og gik i gang med plankeværket. Vi var færdige med den første del af plankeværket omkring 15-tiden og konstaterede, at der knap var 2 liter maling ialt tilbage og dermed langt fra nok til at fortsætte med, så resten af maleriet bliver en anden dag.....måske næste års projekt. ?

Det var sgu' helt hyggeligt og man fik trods arbejdet snakket med nogle af de ny og sidst indflyttede - vi er jo som sagt en rækkehusbebyggelse der ikke er mere end 4 år gammel og hvor de sidste huse var færdige og indflytningsklare og solgt her i foråret.

 Her kan man se os alle igang med plankeværket indtil den ene nabogrund til venstre. Til højre ses væggen ind til containerpladsen.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar