tirsdag den 27. oktober 2015

Min sidste FagforeningsgeneralforsamlingHer til aften var jeg til min sidste Generalforsamling i den lokale HK klub på Rådhuset. Jeg har været medlem i mere end 43 år af HK og i vores lokale HK-klub har jeg siddet i bestyrelsen i en årrække fra 1978 til 1983. Jeg har haft mange sjove og spændende oplevelser med HK i alle de år, især i 1979.

I 1979 var den daværende regering i gang med at barsle et-eller-andet jeg ikke lige kan huske hvad var. Der var stor røre i fagbevægelsen overalt i det ganske danske land og i sær indenfor den kommunale sektor. Det er, eller var i hvert fald dengang, "tilladt/kutyme" at holde et kortvarigt fagligt møde, men det skulle helst foregå udenfor arbejds- eller åbningstid. Nu var vi en blandet flok af kontor-funktionære (overenskomstansatte) og Tjenestemænd i HK-gruppen. Det her med at være Tjenestemand betød at man havde helt andre ansættelsesvilkår bl.a. at man ikke måtte strejke og lignende. Alligevel blev det sådan tys-tys bestemt - på landsbasis - at man Torsdag d. 15. marts ville holde 3 timers fagligt møde og at ALLE skulle deltage i hver deres fagforeningstilhørsforhold. Som sagt var jeg Tjenestemand og medlem af HK-bestyrelsen og skulle sådan uofficielt sørge for at dette faglige møde blev afholdt i kantinen.

For mig personligt var dette en stor dag på en anden måde. Min søn blev født Lørdag d. 10 Marts og efter planen skulle Lillemor og sønnen udskrives/hjemsendes fra hospitalet netop denne Torsdag d. 15. Marts. Jeg havde sagt til Lillemor, at jeg VILLE deltage i det her faglige møde halløj og derfor først kunne hente dem tidligst efter kl. 12-13 stykker. Og det var helt iorden for der skulle jo først være stuegang og alt det der (sjovt at tænke på, at man dengang, som førstegangsfødende, fik lov at være på hospitalet sålænge fordi man bl.a. skulle sikre at amningen var gået godt i gang og at der også på barnets 5.dag blev taget en hæl-blodprøve til undersøgelse for PKU/Phenylketonuri/Føllings Sygdom).

Nuvel - denne Torsdag gik jeg og de andre fagforeningsfolk - undtagen tillidsrepræsentanterne i de forskellige faggrupper for de måtte jo ikke opfordre til ulovligheder, tværtimod - rundt ved 08,45-tiden og mindede medlemmerne om det faglige møde og folk sivede lige så stille afsted og affolkede afdelingerne. Vi gik så rundt og checkede om alle var gået, at der ikke var "skrue-brækkere" tilbage der arbejdede...og det var der ikke. Dem, der havde udtrykt at de IKKE ville deltage i denne ulovlige arbejdsnedlæggelse/faglige møde, havde taget fri denne dag (og de blev husket). De eneste der var tilbage på afdelingerne var direktørerne og nogle enkelte kontorchefer. Min egen chef Skatteinspektøren syntes det var pragtfuldt at vi gjorde det - han havde selv i sine yngre dage været tillidsmand. Nåh, - til mødet fik vi da snakket lidt om det vi protesterede imod og ellers bare små-snakket og hygget og efter 3 timer, kl. 12,00 gik vi alle tilbage og genoptog arbejdet. Det skal jo her siges, at Borgerne IKKE havde kunne blive ekspederet i den tid vi var væk. Det havde de tilbageblevne chefer fortalt folk, når de mødte frem på rådhuset.

Alt dette resulterede i, at alle vi tjenestemænd der havde deltaget i dette faglige møde, et par dage efter modtog en skriftlig påtale - en såkaldt "Næse" - fra Kommunalbestyrelsen underskrevet af Borgmester Ib Juul (Socialdemokrat) og Kommunaldirektør Olaf Hansen. Det var faktiskt meget alvorligt.

Dette landsdækkende faglige møde var jo i nyhederne og aviser hele dagen og de næste dage. Mange meninger om det blev udtalt især af borgmestrene i hele Danmark. Det viste sig så, at der kun var 2 (to) kommuner i hele landet, der havde givet deres Tjenestemænd en skriftlig påtale/"Næse"  og den ene var Herlev Kommune (min kommune) og den anden var en Jysk Venstre kommune. Da vores Borgmester opdagede dette, og især at de Socialdemokratiske nabo-kommuner København, Gladsaxe, Ballerup og Rødovre IKKE havde givet deres tjenestemands-ansatte personale en påtale, så var det jo absolut ikke godt at Herlev Kommune med Borgmester Ib Juul som Socialdemokrat som den eneste socialdemokratiske kommune i landet havde gjort det. Han blev faktisk hånet og skoset af sine socialdemokratiske borgmester-kolleger (og af mange af de borgerlige borgmestre også) , så det endte med efter yderligere et par dage, at alle vi Tjenestemænd modtog et brev underskrevet af Borgmester og Kommunaldirektør, hvoraf det fremgik, at den tidligere fremsendte påtale blev tilbagekaldt.....med en eller anden dødssyg begrundelse om misforståelse o.s.v. Tø-hø.

Men nu - i dag til min allersidste Generalforsamling, da have bestyrelsen som et "festligt indslag" hyret en avis-tegner, nemlig Jens Hage fra Berlingske Tidende, som laver politiske karikaturer i netop Berlingeren (og også andre steder). Han lave en hastig karikatur af os alle. En herlig ide og hans tegning af mig er den, der ses øverst i indlægget. Jeg synes der er herlig, måske er min næse og hage lige lovlig spidse, men alligevel fin karikatur.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar