Guldalderbøger.

Biografier og dagbøger:
(D.C.) Blunck. Karin Bechmann Søndergaard. Nivågaards Malerisamling.
Jørgen Roed - de unge år. Jens Peter Munck

Christen Dalsgaard. Biografi/katalog Vestsjællands Kunstmuseum-Skive Kunstmuseum-Den Hirschsprungs Samling.

Vilhelm Kyhn og det danske landskabsmaleri. Red. af Gertrud Oelsner og Karina Lykke Grand.

P.C.Skovgaard - Dansk Guldalder revurderet. Fuglsang og Skovgaard museet.

Christen Købke 1-3. Biografi. H.E.Nørregård-Nielsen.
Christen Købke. Katalog og biografi. H.E.Nørregård-Nielsen og Kasper Monrad/SMK.
Christen Købke: Kun en maler - breve og optegnelser. Samlet af H.P.Rohde.

Johan Thomas Lundbye. At male det kjære Danmark. Katalog/Biografi. Thorvaldsens Museum.
Johan Thomas Lundbye. Tegninger og huletanker. Katalog/Biografi. Hirschsprungs Samling.
Johan Thomas Lundbye. Rejsedagbøger 1845-1846.
Johan Thomas Lundbye. Et år af mit liv. Dagbog 1842-1843.

Jørgen Sonne. Katalog/Biografi. Thorvaldsens Museum.

Constantin Hansen: Katalog/Biografi. Thorvaldsens Museum.
Constantin Hansen. En Guldaldermaler i Italien. Dagbøger. ved H.P.Rohde.
Constantin Hanse. Danske Guldaldermalere i Rom. Doktorafhandling af H.P.Rohde om et maleri af CH lavet i Rom. Absolut ikke tør - tværtimod.

Martinus Rørbye. Katalog/Biografi. Thorvaldsens Museum.
Martinus Rørbye. Rørbye's tegninger. Frans Lasson.
Martinus Rørbye. Rejsedagbog 1830.

C.A. Jensen. En guldaldermalers skæbne. Biografi.Claus M.Smidt.

Wilhelm Bendz. Biografi. Ejner Johansson.
Wilhelm Bendz. Katalog/Biografi. Nivågård.

C.W.Eckersberg. Biografi og udstillingskatalog. Kasper Monrad. SMK 2015.
C.W.Eckersberg. Biografi. Peter Michael Hornung og Kasper Monrad.

Om Guldaldertiden, dens mennesker og hverdag:
Opera i Guldalderens København. Henrik Engelbrecht.
Venskabsportrætter fra Rom. Michael Bjørn Nellemann. Nivågaards Malerisamling.
Dansk kunst fra Guldalderens århundrede. Ordrupgaards samling.
Dansk Guldalder - Lyset, landskabet og hverdagslivet. Kasper Monrad.*
Dansk Guldalder - Hovedværker på Statens Musum for Kunst. Kasper Monrad.
Hverdagsbilleder. Om malernes vilkår i guldalderen. Kasper Monrad.*
Dansk Guldalderkunst. Særudgave af Leksikon.
Omkring Frederiksholms kanal. Guldaldermalernes tid og boliger og samvær. Ejner Johansson.
Henover torv og stræde. Vejviser med alle guldalderens mennesker. Fantastisk at gå tur efter. Mette Winge og Claus M.Smidt.
De danske malere i München. Om dem og deres ophold der på vej til Rom. Ejner Johansson.
Dengang i Italien. H.C.Andersens rejse i guldalderen. H.E.Nørregård-Nielsen.
SAK. Biografi om Søren Kirkegaard. Joakim Garff.
Kirkegaard's København. Liv og mennesker i Kirkegaards liv i Københav. Peter Tudvad.
Guldaldermalerne. Allround bog. Knud Voss.
Guldalderhistorier. Golden Days udgivelse. Redaktør Bente Scavenius.
Guldalderens verden. Golden Days udgivelse. Redaktør Bente Scavenius.
Gyldne dage og mørke nætter - omkring Kongens Nytorv. Liv og mennesker i Guldalderen. H.E.Nørregård-Nielsen.
Dansk Guldalder - Rejsebilleder. Karina Lykke Grand.
Katalog. Oversigt over samtlige malerier og skulpturer. Hirschsprungs Samling.
Hirschsprung - kunstsamler og mæcen. Marianne Saabye.


* I 1989 udgav Kasper Monrad bogen "Hverdagsbilleder. Dansk Guldalder - kunstnerne og deres vilkår". Her i 2013 gen-udgiver Kasper Monrad så bogen i en hel ny-revideret version med flere ny afsnit baseret på nye forskningsresultater gennem de sidste knap 25 år med en ny titel: "Dansk Guldalder - Lyset, landskabet og hverdagslivet".
Det kan så undre mig, at den får hovedtitlen Dansk Guldalder, når han allerede i 1994 og for Statens Museum for Kunst - hvor han er Museumsinspektør - har udgivet en bog med samme hovedtitel, nemlig: "Dansk Guldalder - Hovedværker på Statens Museum for Kunst". Ikke særlig gennemtænkt, synes jeg. 

Derudover mange kataloger og små hæfter fra udstillinger m.v. Katalogerne nævnt under biografierne er nærmest selvstændige bøger på 150+ sider.

Opdateret 27.09.2017.